Opis pracy

Zrób kolejny krok w swojej karierze zawodowej razem z globalnym zespołem ABB, który stymuluje transformację przemysłu i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony.

W ABB wspieramy różnorodność i integrację niezależnie m.in. od płci, przynależności do środowiska LGBTQ+, sprawności psycho-fizycznej, pochodzenia czy wieku. Wspólnie wyruszamy w podróż, w której każdy z nas — indywidualnie i zbiorowo — szanuje różnorodność.

Jako specjalista ds. zakupów będziesz odgrywać kluczową rolę w zespole ds. zaopatrzenia i logistyki.

Jako pracownik podlegający Kierownikowi Planowania będziesz udzielać wsparcia na szeroką skalę, dbając o zgodność wszystkich działań nabywczych z korporacyjnymi zasadami i procedurami.

Twoje obowiązki

 • Zakup materiałów produkcyjnych zgodnie z wymaganymi specyfikacjami technicznymi, ceną, harmonogramem i warunkami dostaw, negocjacje z głównymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi oraz okresowe aktualizowanie cen, warunków i zasad.
 • Inicjowanie procesu składania zamówień zgodnie z zapotrzebowaniami na zakup oraz standardowymi procedurami.
 • Kontrola skuteczności dostawców (terminowości dostaw, jakości, terminów realizacji) i rozwiązywanie problemów z wydajnością.
 • Identyfikowanie i kwalifikowanie nowych dostawców we współpracy ze specjalistami ds. inżynierii i kontroli jakości dostawców.
 • Dostosowywanie zamówień składanych u dostawców do wymogów klientów w zakresie treści, jakości, dostaw, równowagi i cen.
 • Twoje kompetencje

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne lub ekonomiczne).
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa oraz standardowymi procedurami operacyjnymi.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość ERP do obsługi zamówień materiałów, platformy – Pro-Supply/SAP MM.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Nastawienie na efektywną współpracę.
 • Koncentrowanie się na rozwiązywanie problemów.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.