Opis pracy

Twój zakres obowiązków

 • Monitorowanie, ocena i analizy ryzyka rynkowego: walutowego, cen kapitałowych papierów wartościowych, stóp procentowych
 • Wdrażanie i rozwój metod pomiaru ryzyka rynkowego
 • Rozbudowa narzędzi stosowanych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
 • Zarządzanie systemem limitów ryzyka rynkowego
 • Raportowanie ryzyka rynkowego
 • Przygotowywanie symulacji ryzyka rynkowego
 • Opracowywanie i aktualizacja procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem rynkowym
 • Dostosowywanie metod zarządzania ryzykiem rynkowym do wymogów regulacyjnych
 • Nasze wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, bankowość, matematyka, metody ilościowe
 • Wiedza w zakresie instrumentów finansowych, w tym pochodnych, a także metod ich wyceny
 • Znajomość metod pomiaru ryzyka rynkowego
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem rynkowym w bankach
 • Zaawansowana znajomość MS Excel i dobra pozostałych programów z pakietu MS Office
 • Podstawowa umiejętność programowania, w szczególności znajomość VBA dla Excel
 • Mile widziane doświadczenie z systemami do zarządzania ryzykiem rynkowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 • Dokładność i staranność
 • Umiejętność współpracy
 • Pozytywne nastawienie
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • opieka stomatologiczna
 • program emerytalny
 • preferencyjne
  pożyczki
 • strefa relaksu
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • wyprawka
  dla dziecka
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatkowy urlop